Mobile Commerce is gericht op het hier en nu

We schreven al eerder dat mobile commerce écht anders is als e-commerce via een PC. Mensen gebruiken een mobiele webshop anders dan een gewone webshop. De verschillen zijn niet alleen te verklaren door het feit dat mensen nog wennen én dat nog veel retailers nog geen mobiele shop of app hebben. Het gaat er vooral…